آی لند یک ماموریت مهم دارد


ما در ابتدای طرح آی لند به حفظ حریم خصوصی در آی لند فکر میکردیم، به همین خاطر در پیش نویس آی لند به این موضوع تاکید داشتیم و راه های گوناگونی برای حفظ حریم خصوصی ارائه شد، که بخش هایی از آن را در بخش امنیت مطالعه کرده اید. ما در آی لند بخش های متفاوتی داریم از جمله پرداخت مالی، ثبت اطلاعات، آپلود تصاویر، ارسال پیامک، ارتباط با مدرس و غیره؛ که همه این موارد بخش هایی از حریم خصوصی شما محسوب می شوند. پس آی لند ماموریت دارد حریم خصوصی شما را تامین کند، که بخاطر آن برای خود محدودیت هایی را تعیین و اجرایی کرده است.
اطلاعات غیر ضروری در آی لند به امانت نمی ماند. اطلاعاتی که نتوانیم با آن ها صحت کاربرها را تایید کنیم، اطلاعات غیر ضروری محسوب می شوند. همچنین آی لند جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات، به کاربرها اجازه نمی دهد از آن به عنوان یک ذخیره ساز اطلاعات استفاده شود و اطلاعات غیر ضروری بعد از 3ماه از آی لند پاک خواهند شد. کاربرهایی که حساب کاربری خود را تایید نکرده باشند، بعد از 30روز حساب کاربری به صورت خودکار پاک خواهد شد.
برنامه آی لند با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و مدرسین طراحی شده و به‌رایگان قابل دانلود است.

خواندن دو مرحله ای پیامک

برنامه آی لند با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و مدرسین طراحی شده و به‌رایگان قابل دانلود است.

تایید دو مرحله‌ای ورود

برنامه آی لند با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و مدرسین طراحی شده و به‌رایگان قابل دانلود است.

حفظ تصویر حساب کاربری

برنامه آی لند با در نظر گرفتن نیازهای دانشجویان و مدرسین طراحی شده و به‌رایگان قابل دانلود است.

کاربرها را مسدود کنید